Zonnestraling in Nederland

Het aantal zonuren in Nederland bedraagt jaarlijks gemiddeld ongeveer 1650 uur. De kust heeft het meest aantal uren zonneschijn, het oosten moet het met 15% minder doen.

Onder zonuren wordt verstaan het aantal uren dat er directe en diffuse zonnestraling op het aardoppervlak valt. Van directe straling spreken we als de zonnestraling rechtstreeks op het aardoppervlak valt. Wanneer wolken de zon bedekken spreken we van diffuse straling. Ook in het geval van diffuse straling heeft u profijt van uw zonnepanelen, echter de opbrengst is dan wel minder.

instraling nederland

Wek ik ook energie op als het bewolkt is?

Ja, ook met diffuse straling kunnen zonnepanelen energie opwekken. Dit is uiteraard minder als in de volle zon.

Wat is de levensduur van een zonnepaneleninstallatie?

Zonnepanelen hebben een geschatte levensduur van meer dan 30 jaar. De levensduur van de omvormer schatten wij op meer dan 15 jaar.

Hoe werkt een zonnestroom installatie?

  • A. Zonnepaneel: zonnepanelen zetten licht om in elektrische energie, zo simpel is dat. Hoe meer licht des te meer energie er opgewekt wordt.
  • B. Omvormer: de panelen wekken gelijkstroom op, terwijl de meerderheid van onze huishoudelijke apparaten op wisselstroom werkt. De omvormer zet de gelijkstroom die van de panelen komt om naar de wisselstroom die in huis gebruikt kan worden en/of aan het elektriciteitsnet kan worden terug geleverd.
  • C. Groepenkast: de groepenkast zorgt voor de verdeling van de afgenomen en opgewekte elektriciteit tussen de huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet.
  • D. Kwh-meter met terugleverregistratie: een -groot- deel van de opgewekte energie zal al in de woning gebruikt worden. De overige energie wordt aan het elektriciteitsnet terug geleverd. Dit geschiedt via een kilowattuur -meter met terugleverregistratie. Bij draaischijfmeters is dat goed te zien, daar de schijf dan terugdraait. Bij de moderne kWh-meters met LCD scherm is er een stand aanwezig die aangeeft hoeveel energie er is terug geleverd. Heeft u geen meter met terugleverregistratie, dan moet u deze aanvragen via uw meetgemachtigde.
  • E. Netkoppeling: niet gebruikte zonne-energie levert u terug aan het electriciteitsnet.

zo-werkt-zonne-energie-0

Wanneer is mijn verbruik gelijk aan mijn opgewekte energie?

Eén zonnepaneel van 240Wp produceert ongeveer 200 kWh per jaar. Wanneer je 3.000 kWh per jaar verbruikt heb je dus 15 zonnepanelen van 240 Wp nodig. Als je het verbruik in kWh van je eigen huishouden weet kun je dus na gaan hoeveel panelen je nodighebt om te zorgen dat de opgewekte energie gelijk is aan jouw verbruik! Wat gebeurt er met de ‘teveel’ opgewekte energie? De opgewekte elektriciteit wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnetwerk van je woning. Deze elektriciteit wordt dan gebruikt door de apparaten die op dat moment aan staan. Als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan er nodig is, wordt de overgebleven elektriciteit terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Jouw eigen elektriciteit meter loopt dan terug of registreert de teruggeleverde elektriciteit.

Hoeveel elektriciteit produceert een zonnecel?

Dat hangt af van de zonnestraling, het is logisch dat de zon in de winter minder schijnt dan in de zomer. Een zonnepaneel bestaat uit wel 72 zonnecellen die serie geschakeld zijn. Daarmee leveren ze, afhankelijk van de kwaliteit en type tot wel 300 Watt vermogen. Dit vermogen wordt alleen gehaald wanneer de zon er recht op schijnt (daarom Wattpiek genoemd). Een zonnepaneel van 240Wp kost ongeveer €250 en levert op jaarbasis in Nederland ongeveer 200 kilowattuur (kWh). Het maken van een zonnepaneel kost ook energie. Je hebt deze energie al binnen 2,5 jaar ongedaan gemaakt. Als het zonnepaneel aan het eind van zijn leven is, dan kun je hem aanbieden aan het elektronisch afval.