Uiteindelijk gaat het erom wat u betaalt voor uw energie/elektriciteit. Doorgaans zo’n 23 cent per KWh voor een particuliere aansluiting. Zelfs zonder subsidie ligt de kostprijs van Zonwatt tussen de 12 en 15 cent per geproduceerde KWh. Dit is dus een stuk voordeliger dan stroom inkopen van het net, terwijl de zon voor niets opgaat! Benut uw dak en laat door ons een kosten/baten analyse maken voor uw situatie. Uiteraard kunnen wij u  helpen met de beschikbare regelingen en subsidies. Duurzame energie heeft de toekomst!

Subsidie regelingen particulieren

U kunt profiteren van het lage btw tarief van 6% op de arbeid

Installeer zonnepanelen samen met uw buren/buurt en krijg 5% korting bij Zonwatt!


Bordje erbij, Korting!
Zonwatt op de Grevelingen in Pijnacker:
Bordje erbij, Korting!

btw terugvorderen

Goed nieuws! Op het moment is er de mogelijkheid om als particulier de BTW terug te vorderen op de volledige zonnestroom installatie. Dit is naar aanleiding van rechtzaken op Europees niveau. Dit is een wel erg aantrekkelijke korting die u niet kan laten schieten! Nieuwe verwachte wetgeving zal deze mogelijkheid in de toekomst inperken. Ons advies om er nu gebruik van te maken. Kijk voor meer informatie op:

veel gestelde vragen belastingdienst

Hoe regel ik het?:

1. Meld je bij de belastingdienst aan als btw ondernemer:

2. U ontvangt nu een bevestiging en aangiftebiljet van de Belastingdienst.
Hiermee vraagt u het grootste deel van de btw terug. ( Voorbeeld aangifte omzetbelasting)

Gebruik voor de inschatting van de btw jaarbedrag over de energieopbrengst hetvolgende overzicht:

Vermogen Wp
0 – 1000             € 20
1001 – 2000       € 40
2001 – 3000       € 60
3001 – 4000       € 80
4001 – 5000       € 100

3. Vraag ontheffing aan voor de administratieve lasten

Voorbeeld gegevens btw teruggave

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde BTW: € 60,- Voorbelasting € 800,- Terug te ontvangen BTW € 740,-

Subsidie regelingen bedrijven

SDE+ (website agentschap)

EIA (website agentschap)

KIA (website rijksoverheid)

Asbest eraf, Zonnepanelen erop!

investeringsaftrek

Voorbeeldberekening EIA en KIA

Stel dat u voor €10.000, exclusief Btw, investeert in zonnepanelen. U koopt daar een 10 kWp PV-systeem voor. U kunt het voor de Belastingdienst aannemelijk maken dat de helft van uw investering toekomt aan het zakelijk gebruik.

In dat geval bedraagt de Energie Investeringsaftrek (EIA) €2.075 (41,5% van €5.000). De Kia bedraagt €1.400 (28% van €5.000).Dit leidt tot een totale investeringsaftrek van €3.475. U mag dit bedrag aftrekken van uw fiscale winst, om op die manier voordeel te behalen op het moment dat u investeert in zonnepanelen. Stel dat u binnen de 42% schaal voor de inkomstenbelasting valt, dan betekent dit een besparing van €1460. De netto investering die u zakelijk dient te doen bedraagt daarmee €3.540 (€5.000 – €1.460). Uiteraard komt dit voordeel bovenop de Btw-verrekening. Het voordeel op de aanschaf van uw zakelijke zonnepanelen bedraagt 29,2%.

Uitleg salderen

Hoe werkt het terugleveren (ook wel salderen genoemd) van zelf opgewekte elektriciteit? Hier een uitleg over de zaken die u tegen gaat komen bij het terugleveren van elektriciteit die u zelf opwekt met uw zonnepanelen.

1. Als u besloten hebt om zonnepanelen te nemen en zelf energie op te wekken dan moet u dit melden bij uw energieleverancier. Uw netbeheerder en energiebedrijf moeten hier namelijk vanaf weten en eventueel een nieuwe “slimme” meter komen installeren die dit mogelijk maakt. Dit doet u eenvoudig via energieleveren.nl. Zodra u zich hier aanmeldt, wordt alles voor u geregeld en wordt er een afspraak gemaakt om uw meter te verwisselen.

2. Hoeveel je kan salderen  is afhankelijk van het energiebedrijf waar u bij bent aangesloten. Over het algemeen mag u aannemen dat u minstens 5000 kWh mag salderen per meter. Bij sommige energiebedrijven is dit onbeperkt. Salderen houdt in dat u uw eigen opgewekte energie mag wegstrepen tegen wat u verbruikt hebt. U krijgt hiervoor dus dezelfde prijs als wanneer u stroom afneemt, dus inclusief BTW en energiebelasting. Gaat u meer energie opwekken dan dat u verbruikt dan krijgt u daar een vergoeding voor die verschilt per energiebedrijf.

Voorbeeld 1

U levert met uw zonnepanelen 2000 kWh per jaar terug aan het net. En uw eigen verbruik is 2500 kWh. Dan wordt tot 2000 kWh gesaldeerd. En het energiebedrijf brengt 500 kWh bij u in rekening. Over deze 500 kWh betaalt u het leveringstarief van het energiebedrijf en energiebelasting.

Voorbeeld 2

U levert met uw zonnepanelen 4000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 3500 kWh. Dan wordt tot 3500 kWh gesaldeerd. Hierdoor hoeft u voor de eventuele leveringen van het energiebedrijf geen leveringstarief en geen energiebelasting te betalen. Over de laatste 500 kWh krijgt u van het energiebedrijf een terugleververgoeding. De energiebelasting speelt bij deze 500 kWh geen rol.

Voorbeeld 3

U levert met uw zonnepanelen 6000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 6500 kWh. Dan wordt voor het leveringstarief tot 5000 kWh gesaldeerd. Hier betaalt u geen kosten over. U betaalt het leveringstarief over de resterende 1500 kWh die door het energiebedrijf geleverd wordt. En u krijgt over de 1000 kWh teruggeleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terugleververgoeding. Voor de energiebelasting wordt 6000 kWh gesaldeerd. U betaalt dus energiebelasting over 500 kWh.

Voorbeeld 4

U levert met uw zonnepanelen 8000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 6000 kWh. Dan wordt voor het leveringstarief tot 5000 kWh gesaldeerd. Hier betaalt u geen kosten over. U betaalt het leveringstarief over de resterende 1000 kWh die door het energiebedrijf geleverd wordt. En u krijgt over de resterende 3000 kWh teruggeleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terugleververgoeding. Over het eigen verbruik van 6000 kWh wordt geen energiebelasting geheven.

Uitgebreidere informatie op: